• Türkçe
  • English

ICCI-EPOK 2018 - Çağrılı Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet Doğanay
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü'nde 1983 yılında tamamlamıştır. İlk yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde  aynı alanda 1986 yılında tamamlamıştır. 1986 yılında 1416 sayılı yasa ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Ahmet Doğanay, Long Island Üniversitesi'nde ilköğretimde program ve öğretim alanında ikinci bir yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora eğitimini ise Pittsburgh Üniversitesi'nde, sosyal bilgiler eğitimi alanında 1993 yılında tamamlamıştır.
1978 yılında bir yıl sınıf öğretmenliği yapan Ahmet Doğanay; akademik yaşamına 1984 yılında, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde başlamıştır. Yurt dışı eğitiminin sonrasında yine aynı fakültede göreve başlamıştır ve hâlen bu görevine devam etmektedir.
Akademik yaşamında anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversiteler arası kurul üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulunan Ahmet Doğanay, hâlen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekan vekilliğini yürütmektedir. 
Profesör Doğanay, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde uzmanlık ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Bu projeler arasında YÖK Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, Avrupa Konseyi Demokrasi ve İnsan Hakları Projesi, Avrupa Değerler Eğitimi Projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temel Eğitimde Program Geliştirme Projesi sayılabilir. Sosyal bilgiler eğitimi, düşünme eğitimi ve program geliştirme alanlarında yayınlar yapan Ahmet Doğanay, ikisi SSCI indeksinde taranan dergide alan editörlüğü ve biri uluslararası bir dergide baş editörlük olmak üzere 3 dergide editörlük görevi yürütmektedir.


Prof. Dr. Todd Alan Prıce
Dr. Todd Alan Price; National Louis Üniversitesi Ulusal Eğitim Enstitüsü'nde Politika Çalışmaları Müdürü ve Eğitsel Kuruluşlar ve Eğitsel Araştırmalar  Bölümü Başkanı'dır. Eğitim programları, eğitim politikaları,  hizmet öğretimi ve sivil katılım, eğitimde teknoloji alanlarında kitaplar, kitap bölümleri ve makaleleri vardır. Dr. Price 2015 yılında Adana Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede yaptığı “Öğretmen Öğretimi Mercek Altında” başlıklı açılış konuşmasıyla teşekkür plaketi almıştır. 2017 yılında Amerikan Derneği Müfredat Çalışmaları Geliştirme Yıllık Konferans Programı başkanlığına layık görülmüştür. Hâlen Amerikan Eğitim Fakülteleri Derneği'nin Kamusal İlişkiler Komitesi üyesidir.
1995-99 Doktora: Wisconsin-Madison Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim
1990-95 Yüksek Lisans: Wisconsin-Madison Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim
1994 Bitirme Sertifikası: Pedagoji Kongresi, Havana, Küba
1990 Öğretim Görevlisi: Louisiana Devlet Üniversitesi, Geliştirici Okuma
1988-90 Yüksek Lisans: Wisconsin-Stout Üniversitesi, Rehberlik ve Danışmanlık
1984-86 Lisans: Wisconsin-Eau Claire Üniversitesi, Psikoloji ve Sosyoloji
 


Doç. Dr. Galib Şerifov Mösümoğlu   (Doç. Dr. Qalib Şərifov Mövsüm oğlu)
1980 yılında Bakü, Azerbaycan’da doğan Doç. Dr. Galib Şerifov Mösümoğlu, lisans eğitimini 1997-2001 yılları arasında Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Fizik Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini 2001-2003 yılları arasında aynı üniversitede Yarı İletken Fiziği üzerine yapmıştır. Doktorasını 2010 yılında Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsünde tamamlayan, 2011 yılında fizik Alanında Felsefe Doktorası alan Mösümoğlu; Fizik Öğretmeni, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMEA) Fizik Enstitüsü "Optoelektronika" laboratuvarında doktor araştırma görevlisi, doçent ve yönetici doçent olarak çalışmıştır. 2007-2010 yıllarında AMEA’nın Fizik Enstitüsü Genç Bilim İnsanları Şurasının başkanlığını yapan ve 2014 yılından beri Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Fizik Öğretim Yöntemleri Ana Bilim Dalında çalışmalarını sürdüren Mösümoğlu, 2018 yılından bu yana aynı yerde Doçent olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında İsviçre “World Federation of Scientists” kurumundan bir yıllık araştırma bursu alan ve akıllı tahtanın interaktif kullanımı ve eğitimde 4k becerileri eğitim kurslarına katılan Mösümoğlu İngilizce, Fransızca, Rusça ve Türkçe bilmektedir.