• Türkçe
  • English

ICCI-EPOK 2018 - Çağrılı Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet Doğanay

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü'nde 1983 yılında tamamlamıştır. İlk yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde  aynı alanda 1986 yılında tamamlamıştır. 1986 yılında 1416 sayılı yasa ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Ahmet Doğanay, Long Island Üniversitesi'nde ilköğretimde program ve öğretim alanında ikinci bir yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora eğitimini ise Pittsburgh Üniversitesi'nde, sosyal bilgiler eğitimi alanında 1993 yılında tamamlamıştır.
1978 yılında bir yıl sınıf öğretmenliği yapan Ahmet Doğanay; akademik yaşamına 1984 yılında, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde başlamıştır. Yurt dışı eğitiminin sonrasında yine aynı fakültede göreve başlamıştır ve hâlen bu görevine devam etmektedir.
Akademik yaşamında anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversiteler arası kurul üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulunan Ahmet Doğanay, hâlen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekan vekilliğini yürütmektedir. 
Profesör Doğanay, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde uzmanlık ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Bu projeler arasında YÖK Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, Avrupa Konseyi Demokrasi ve İnsan Hakları Projesi, Avrupa Değerler Eğitimi Projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temel Eğitimde Program Geliştirme Projesi sayılabilir. Sosyal bilgiler eğitimi, düşünme eğitimi ve program geliştirme alanlarında yayınlar yapan Ahmet Doğanay, ikisi SSCI indeksinde taranan dergide alan editörlüğü ve biri uluslararası bir dergide baş editörlük olmak üzere 3 dergide editörlük görevi yürütmektedir.


Panelist

Prof. Dr. Todd Alan Prıce
Dr. Todd Alan Price; National Louis Üniversitesi Ulusal Eğitim Enstitüsü'nde Politika Çalışmaları Müdürü ve Eğitsel Kuruluşlar ve Eğitsel Araştırmalar  Bölümü Başkanı'dır. Eğitim programları, eğitim politikaları,  hizmet öğretimi ve sivil katılım, eğitimde teknoloji alanlarında kitaplar, kitap bölümleri ve makaleleri vardır. Dr. Price 2015 yılında Adana Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede yaptığı “Öğretmen Öğretimi Mercek Altında” başlıklı açılış konuşmasıyla teşekkür plaketi almıştır. 2017 yılında Amerikan Derneği Müfredat Çalışmaları Geliştirme Yıllık Konferans Programı başkanlığına layık görülmüştür. Hâlen Amerikan Eğitim Fakülteleri Derneği'nin Kamusal İlişkiler Komitesi üyesidir.
1995-99 Doktora: Wisconsin-Madison Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim
1990-95 Yüksek Lisans: Wisconsin-Madison Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim
1994 Bitirme Sertifikası: Pedagoji Kongresi, Havana, Küba
1990 Öğretim Görevlisi: Louisiana Devlet Üniversitesi, Geliştirici Okuma
1988-90 Yüksek Lisans: Wisconsin-Stout Üniversitesi, Rehberlik ve Danışmanlık
1984-86 Lisans: Wisconsin-Eau Claire Üniversitesi, Psikoloji ve Sosyoloji