• Türkçe
  • English

ICCI-EPOK 2018 - Panel


                                                PANEL             

                                           Orta Öğretim Öğretmen Yetiştirme Programlarının Geleceği
    
Panelist


Prof. Dr. Hasan ŞEKER
Prof. Dr. Hasan Şeker, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında çalışmaktadır. Lisans (Hacettepe Üniversitesi), Yüksek Lisans ve Doktora (Atatürk Üniversitesi) çalışmalarını Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamıştır.  Program çalışmaları, öğretmen eğitimi, öğrenme ve öğretme sürecinin değerlendirilmesi, öğretime yönelik inançlar temel ilgi alanlarındandır. Dr. Şeker’in iletişim adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü.  sekerhas@gmail.com, hseker@mu.edu.tr
 
 
 

 

                

Moderatör/ Panelist

Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz
Prof. Dr. Bıkmaz 1990 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında 1993 yılında yüksek lisans, 2001 yılında ise doktora programlarını tamamladı. 1998 yılında TÜBA bütünleştirilmiş doktora bursu kapsamında bir yıl ABD Arizona State Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunmuştur. 2006 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent ve 2013 yılında profesör olan Bıkmaz, 2011-2012 tarihleri arasında YÖK Öğretim Üyesi Destekleme Programı kapsamında gittiği ABD Columbia Üniversitesi Teachers College’da Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Eğitimde Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, İlköğretim Fen Programları alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makalesi, kitap bölümü, proje, rapor ve tebliğleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Bıkmaz, halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

 

                
Panelist

Prof. Dr. Meral GÜVEN

Prof. Dr. Meral Güven, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı ve aynı yıl Anadolu Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans öğrenimini, 2004 yılında ise Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora öğrenimini tamamladı. 2004 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçent ve 2016 yılında profesör olan Güven, halen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görevine devam etmektedir. Prof. Dr. Güven’in öğretmen eğitimi, program geliştirme, program değerlendirme, öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, eleştirel düşünme konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda makalesi, bildirisi ve kitap çalışmaları bulunmaktadır.

 

                 Panelist


Prof. Dr. Hülya Güvenç
Dr. Hülya Güvenç Lisans Sınıf Öğretmenliği alanında Atatürk Üniversitesinde aldı. Yüksek Lisansını 1999 da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde, Doktorasını 2004’te Dokuz Eylül Üniversitesinde Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamladı. Meslek hayatına sınıf öğretmeni olarak başladı. 1994-1999 yılları arasında Kastamonu ve Çanakkale öğretmen olarak çalıştı.  1999-2005 yılları arasında Trakya ve Dokuz Eylül üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015- 2013 yılları arasında Trakya ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitelerinde yardımcı doçent olarak görev aldı. 2012 yılında doçent ünvanını alan Güvenç, 2013-2018 yılları arasında Yeditepe Üniversitesinde görev yaptı. 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesine profesör olarak atanan Dr. Güvenç, halen bu kurumda görev yapmaktadır.  Araştırma ilgi alanları hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi, aktif öğrenme, özdüzenlemeli öğrenme, öğretmen güdüsel desteği ve finansal okuryazarlıktır. Ulusal ve uluslararası dergilerde bir çok makale yayımlamanın yanı sıra farklı kurum ve okullarda eğitimcilerin mesleki gelişimine yönelik çalıştay, seminer ve hizmet içi eğitim programı düzenlemiştir.