• Türkçe
  • English

ICCI-EPOK 2018 - KurullarKongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Sami Özcan                                  Kafkas Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Özcan Demirel                           Eğitim Programları ve Öğretim Derneği – EPÖDER Bşk.
Prof. Dr. Selçuk Ural                                  Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı


Düzenleme Kurulu Başkanları

Doç. Dr. Halil İbrahim Kaya                     Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri EPÖ ABD
Dr. Öğretim Üyesi Özden Demir             Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri EPÖ ABD


Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Ok                                                        Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim Gündoğdu                                           Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Kıymet Selvi                                                    Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu                                           Atatürk Üniversitesi
Doç.Dr. Erdal Bay                                                            Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Gencer Elkılıç                                                   Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Gülsen Ünver                                                   Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Mediha SARI                                                     Çukurova Üniversitesi 
Doç. Dr. Murat Taşdan                                                  Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Suna Kaymak Özmen                                    Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özmen                              Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Ali İbrahim Can Gözüm              Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Esed Yağcı                                      Hacettepe Üniversitesi
Dr.Öğretim Üyesi Gülçin Tan Şişman                        Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi İkram Çınar                                   Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Karacil                             Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Melis Yeşilpınar                            Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Mükerrem Akbulut Taş              Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Nevriye Yazçayır                          Gazi Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Günbaş                              Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Sabri Güngör                                 Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Selcen Bingöl Aslan Giray          Gazi Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dinçer                               Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Suat Pektaş                                    Ankara Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Şenay Özen Altınkaynak            Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yüce                                  Kafkas Üniversitesi
Öğr. Gör. Arzu Derya Daşçı                                           Kafkas Üniversitesi
Öğr. Gör. Harun Öztürk                                                 Kafkas Üniversitesi
Öğr. Gör. Uğur Çapık                                                      Kafkas Üniversitesi
Arş. Gör. Gülçin Gülmez                                                Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Atakan KARABAĞ                                                            Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü


Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adil Türkoğlu                                                  Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Doğanay                                             Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Kara                                                     İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Ok                                                        Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Saban                                                  Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Akmatali Alimbekov                                     Manas University.  Kyrgyzistan
Prof. Dr. Ali Osman Engin                                            Atatürk Üniversitesi 
Prof. Dr. Ali Yıldırım                                                      Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu                          Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer Kocabaş                                                Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan Dikici                                                   Niğde Üniversitesi
Prof. Dr. Ayten Ulusoy                                                 Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Aytunga Oğuz                                                Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Behçet Oral                                                    Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir Özer                                                      Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Berit Karseth                                                 University of OSLO        Norway  
Prof. Dr. Cennet Engin Demir                                    Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet Bozkuş                                              Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Prof. Dr. Crenguta Oprea                                           University of Bucharest,   Romania        
Prof. Dr. Çetin Semerci                                               Bartın Üniversitesi
Prof. Dr. Eero Ropo                                                       University of Tampere      Finland    
Prof. Dr. Erdoğan Köse                                                Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan Tezci                                               Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Erwin Beck                                                    Padegogische Hochschule       Swiss  
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz                                              Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Feridun Merter                                             İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Gürcan Ültanır                                             Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Silfverberg                                         University of Turku Finland
Prof. Dr. Hasan Coşkun                                              Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Şeker                                                 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Güvenç                                               Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. İsa Korkmaz                                                  Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. İzzet Görgen                                                  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim Gündoğdu                                          Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Kıymet Selvi                                                  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Liliana Ezechill                                             University of Piteşti       Romania       
Prof. Dr. Liljana Recka                                                Eqrem Çabej University of Gjirokastra     Albania     
Prof. Dr. Lynn Davies                                                  University of Birmingham        England     
Prof. Dr. Mehmet Arslan                                            Girne Amerikan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Gültekin                                        Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Taşpınar                                        Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Melek Çakmak                                             Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Melek Demirel                                              Hacettepe Üniversitesi,
Prof. Dr. Meral Güven                                                  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sağlam                                           Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Müfit Kömleksiz                                           Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Natasha Galevska                                        Univerzitet Sv.Kiril i Metodij        Republic of       Macedonia
Prof. Dr. Nikos Terzis                                                   Aristotle University          Greece        
Prof. Dr. Nilay T.Bümen                                               Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Nurdan Kalaycı                                             Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nuriye Semerci                                             Bartın Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel                                    Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Akınoğlu                                            Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk Tutkun                                     Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Raşit Özen Abant                                          İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Yavaş Kıncal                                      Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Rossitsa Penkova                                         Sofia University    Bulgaria                 
Prof. Dr. Salih Uşun                                                      Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Seval Fer                                                         Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sevgi Turan                                                    Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir                             Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Çelenk                                          Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Şükran Tok                                                     İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Tero Autio                                                       Inst. Of Educational Sciences Estonia 
Prof. Dr. Todd Alan Price                                             National Louis University    USA       
Prof. Dr. William Doll                                                    Victoria University      Canada           
Prof. Dr. William Pinar                                                 University of British Colombia    Canada         
Prof. Dr. Yavuz Erişen                                                   Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Budak                                                   Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel Gelişli                                                    Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki Arsal                                                         Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki Kaya                                                         Gazi Üniversitesi


Kongre Sekreteryası/Teknik Kurul

Öğr. Gör. Ramazan Oğul                                                Kafkas Üniversitesi
Öğr.Gör. Meriç Gürlüyer                                                Kafkas Üniversitesi
Arş. Gör. Adem Dağaşan                                                Kafkas Üniversitesi
Arş. Gör. Emine Er                                                            Kafkas Üniversitesi
Arş. Gör. Muhammed  Coşkun                                     Kafkas Üniversitesi
Arş. Gör. Ziyaeddin Halid İpek                                     Kafkas Üniversitesi

Baycan SELÇUK                                                                 Kafkas Üniversitesi
* Düzenleme Kurulu üyeleri akademik unvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.